Firefox i Thunderbird

Aktualizacja: 2005.03.14

Co zrobić, aby po klilknięciu linku mailto: uruchomił sie Thunderbird, a po otworzeniu adresu www, ftp itp. uruchomić Firefoxa?

Powyższych zmian dokonujemy przy wyłączonych programach

Firefox

W katalogu domowym znaleźć katalog Firefoxa - zwykle ~/.mozilla/firefox/xxx
Gdzie "xxx" oznacza katalog z konfiguracją i  ustawieniami użytkownika (np: 71jszf3.default).

Należy znaleźć plik prefs.js i dopisać na końcu taką linijkę:

pref("network.protocol-handler.app.mailto", "/usr/bin/thunderbird");

lub:

user_pref("network.protocol-handler.app.mailto", "/usr/bin/thunderbird");

W zależności od wersji (poznasz która, jak wyedytujesz plik).

Zamiast /usr/bin/thunderbird wstawiasz prawidłową ścieżkę do programu.

Thunderbird

Wyszukujemy katalog ~/.thunderbird/xxx

Edytujemy plik prefs.js i dopisujemy na końcu:

pref("network.protocol-handler.app.http", "/usr/bin/firefox"); 
pref("network.protocol-handler.app.https", "/usr/bin/firefox"); 
pref("network.protocol-handler.app.ftp", "/usr/bin/firefox");

lub

user_pref("network.protocol-handler.app.ftp", "/usr/bin/firefox");
user_pref("network.protocol-handler.app.http", "/usr/bin/firefox");
user_pref("network.protocol-handler.app.https", "/usr/bin/firefox");

Poprawiamy ścieżkę /usr/bin/firefox

Uruchamiamy programy i testujemy ;-)

Maciek Rutecki