Odpalamy Dodatkowe Konsole

W linuksie mamy dostępnych 7 konsol , tak naprawdę jest ich o wiele więcej tylko nie wiadomo z jakiego powodu nie są włączone. Między konsolami możemy przełączać się za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+ALT+F1...do F7 , lub jeszcze prościej ALT+strzałka w lewo , bądź w prawo. Standardowo konsola 7 jest zarezerwowana przez serwer X. Co zrobić by mieć więcej dostępnych konsol ? Musimy tylko wyedytować plik /etc/inittab.
Więc wpisujemy w konsoli np.
mcedit /etc/inittab - oczywiście całą operację wykonujemy jako root , w przeciwnym razie nie będziemy mogli zapisać zmian. Odszukujemy takie wpisy :

c1:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
c2:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
c6:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux

Jak można z tego wywnioskować to są nasze dostępne konsole , aby mieć ich więcej musimy do nich dopisać następne. Oczywiście konsolę tty7 zostawiamy dla serwera X. Ewentualnie możemy dopisać konsolę 7 wtedy serwer X zostanie przeniesiony na następną wolną , nie wpisaną do pliku inittab.
Zatem dopiszmy następne konsole z pominięciem 7.

c8:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty8 linux
c9:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty9 linux
c10:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty10 linux
c11:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty11 linux

No i wreszcie konsola 12 , jeżeli chcemy mieć ją aktywną to oczywiście dopisujemy , natomiast jeżeli chielibyśmy żeby były wyświetlane na niej logi systemowe -nie wpisujemy.
Gdy już dokonaliśmy wszelkich zmian zapisujemy plik wciskając F2 , oraz F10 - który zamyka edytor (jeżeli używaliśmy mcedit-a). i w konsoli wydajemy polecenie:
killall -HUP init
Nowe konsole mamy już odpalone i "chętne" do działania.

Jeśli chcemy mieć natomiast na 12 konsoli logi systemowe , musimy wyedytować kolejny plik. Tym razem będzie to /etc/syslog.conf
Więc wpisujemy:
mcedit /etc/syslog.conf
I na samym końcu tego pliku dopisujemy:
*.* /dev/tty12
Zapisujemy plik przez F2 , jak w poprzednim przypadku i po zamknięcu edytora (F10) wydajemy polecenie :
killall -HUP syslogd
I od tego czasu mamy 12 konsol i logi na ostatniej.
(Petherson)