Testowane na: [FreeBSD] [Linux]

Bootowanie systemu *nix z menu Windowsowego

(Testowane na fBSD 5.x / GNU Linuks / Slackware oraz WinXP)

1. Zgrywamy sektor startowy (czyli punkt mocowania "/", u mnie root siedzi na ad0s2a):

FreeBSD

dd if=/dev/ad0s2 of=bootsect.bsd bs=512 count=1

Linux

dd if=/dev/sda2 of=/mnt/bootsect.lnx bs=512 count=1


2. Przegrać pliczek bootsect.bsd / bootsect.lnx bezpośrednio na dysk C: windowsa

3. W Windowsie, Start -> Uruchom ->

attrib -s -r c:\boot.ini

4. Edytować ten plik i dopisać na końcu linijkę

FreeBSD

C:\BOOTSECT.BSD="FreeBSD"

Linux

C:\BOOTSECT.LNX="Linux"5. Jeżeli system ładuje się przez boot menedżera FreeBSD lub jakiego. innego
niż windowsowy, to windowsowego można przywrócić przez:
fdisk /mbr, lub fixmbr (zależy, które wam zadziała)Autor: Karol 'lofix' Gogiel.
Powrót na górę strony...