Testowane na: [FreeBSD]

Sterowanie systemem, za pomocą głosu

Oryginalny artykuł, był pisany pod kątem instalacji w systemie L.
Nie dość, że autor opisał "sztywną" instalcję pod kątem tylko jednej dystrybucji (te nieszczęśliwe urpmi), to popełnił parę innych błędów.
Wy też co prawda, będziecie musieli używać portów podczas instalacji na pdst. tego artykułu, ale nie widzę przeszkód w instalowaniu tylko z samych źródeł.

A więc do rzeczy. Potrzebne nam będą następujące programy:
# perl-tk, który można pobrać z cpan.org.
# Sphinx2, który znajdziemy w portach.
# Festival, również z portów.
# perlbox-voice (noarch), który pobierzemy stąd.

Zaczynamy...

> tar -zxvf Tk-*.tar.gz
> cd Tk-*
> perl Makefile.PL
> make && make install

Teraz Sphinx:

> cd /usr/ports/audio/sphinx
> make install clean

i Festival

> cd /usr/ports/audio/festival
> make install clean

I został nam tylko do zainstalowania perlbox-voice:

> tar -zxvf perlbox-voice-*.noarch.tgz
> cd perlbox-voice-*
> ./perlbox-voice.install

Sprawdzamy teraz, czy nasz mikrofon działa :)
I ewentualnie go podgłaśniamy...

> mixer | grep mic
Mixer mic is currently set to 0:0
> mixer mic 100
Setting the mixer mic from 0:0 to 100:100.

Odpalamy perlbox-voice

> whereis perlbox-voice
/usr/lib/perlbox-voice/Perlbox/bin/perlbox-voice
> /usr/lib/perlbox-voice/Perlbox/bin/perlbox-voice

(Możemy też go skopiować do /usr/local/bin, lub ustawić ścieżkę do perlboxa w zmiennej środowiskowej.

Jeżeli wszystko zostało dobrze zrobione to możemy teraz uaktywnić perlboxa.
(control -> Start listener). I to chyba wszystko...Autor: Karol 'lofix' Gogiel.
Powrót na górę strony...