Contact

E-mail
e-mail: maciek@unixy.pl_wytnij_to

Instant messaging
Gadu-Gadu: 7678242
Skype (text mesages only!): maciek_rutecki

Google+ etc.
Google+
Facebook
LinkedIn

Messages, that breach of netiquette are being deleted!

Uwaga: podane adresy służą wyłącznie do korespondencji prywatnej,
w szczególności nie życzę sobie otrzymywać na nie reklam, ofert oraz innych przesyłek masowych.
Wysyłając na moje adresy tego rodzaju przesyłki zgadzasz się na umieszczenie Twoich adresów
na wszystkich możliwych czarnych listach oraz blokowanie ich zawsze i wszędzie.
Wysyłając pocztę na te adresy automatycznie zgadzasz się na jej ewentualną publikację.

Warning: above addresses are made available only for private communications
and I don't want to receive any advertisements, offers and other bulk mailings.
Sending such things to the above addresses you authorize me to place Your addresses on any
available blacklists and blocking them everywhere and every time.
Sending mail to the above addresses you authorize me to make your message publicly available.
RFC 1855, RFC 2635

Jak mądrze zadawać pytania (in Polish)